Kur'ani dhe Sunneti Ramazan.

Agjërimi dhe devotshmëria »

Allahu xh.sh. në Kuran thotë: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim ashtu sikurse qe obligim edhe për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëhuni…

15 Jun 2014 / No Comment / Read More »
studenti-300x215

Hadithet në të cilat përmendet rinia »

Meqë këto fjalë vërtiten rreth problemit të rinisë, unë kisha dashur që të përmend disa hadithe në të cilat përmendet rinia. Nga mesi i tyre janë: 1. “Zoti yt është i…

6 Jul 2013 / No Comment / Read More »
Shtyllat e Fesë

Agjërimi dhe devotshmëria »

Ramazan.

Allahu xh.sh. në Kuran thotë: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim ashtu sikurse qe obligim edhe për…

15 Jun 2014 / No Comment / Read More »

MBI ÇKA QËNDROJNË 5 SHTYLLAT E FESË ISLAME »

5shtyllat

  Pejgamberi s.a.v.s. në një hadith thotë: “Është ngritur Islami mbi pesë shtylla: Të dëshmuarit se All-llahu xh.sh. është i…

29 Nov 2011 / No Comment / Read More »

Vlerat shpirtërore te namazit »

namazi i nates

  Falënderimi i takon vetëm Allahut të Madhërishëm me mirësinë e të Cilit plotësohen të gjitha të mirat, i Cili…

15 Nov 2011 / No Comment / Read More »

NAMAZI – MOS FALJA E TIJ »

Si Të Koncentrohesh Në Namaz

NAMAZI Ai që fal namazin do të shpërblehet nga All-llahu xh.sh. me 5 gjëra: Do ti lehtësohen brengat e jetës…

15 Nov 2011 / No Comment / Read More »

Mbi tre milionë haxhilerë sot në Mina »

Haxhi

Sot, e premte 4/11/2011, haxhilerët i drejtohen Minasë, për të kaluar ditën e Tervijes, si parapërgatitje për qëndrimin e nesërm…

6 Nov 2011 / No Comment / Read More »
Gruaja dhe Familja

Bashkjetesa e lumtur »

martesa.-300x213

Pejgamberi sal-all-llahu alejhi ve sel-elm ka thënë: “Sikur t’i lejohej dikujt t’i bënte sexhde dikujt, do të urdhëroja gruan t’i bënte sexhde burrit të saj” (Transmeton Ibn Maxhe, Ahmedi, Ibn Hibbani)  Jeta e përbashkët është qetësim i shpirtit dhe kënaqësi (shoqërimi, intimiteti), ku secili prej…

6 Jul 2013 / No Comment / Read More »

Nëna është më shumë se dielli, uji e ajri »

Nëna është më shumë se dielli, uji e ajri

Tregon Ebu Hamza, që shoqëronte Ebu Hurejren, kur ky erdhi në shtëpinë e tij, foli me zë të lartë dhe me një ton që nuk shprehte përpos se dashuri, mirënjohje, mallëngjim dhe kënaqësi. Me këtë ton hareje i dha selam nënës së tij, duke thënë: “O…

4 Dec 2011 / No Comment / Read More »

Të drejtat politike të gruas »

Të drejtat politike të gruas

Gruaja dhe politika “Është gruaja qenie që ka shpirt? Nëse ka, është ai shpirt njerëzor apo shpirt i kafshëve? Nëse supozojmë se ai është shpirt njerëzor, në këtë rast është inferiore pozita e saj në krahasim me burrin, si të një robi diç më të…

18 Oct 2011 / No Comment / Read More »
Shëndetsi

3 ilaçe natyrore për veshët »

veshi-300x225

  Të rriturit shumë më rrallë ndiejnë dhimbjen në zonën e veshëve. Por, dhimbja e veshit më së shpeshti shfaqet tek fëmijët, ndërsa mund të…

6 Jul 2013 / 1 Comment / Read More »

Diabeti dhe agjërimi në Ramazan »

diabet1

Agjërimi i ramazanit është një adhurim që bëhet nga rreth një miliard muslimanë në botë. Gjatë muajit të ramazanit ushqimet dhe lëngjet lejohet të konsumohen…

6 Jul 2013 / No Comment / Read More »

Rruga E Formimit Të Gurëve Në Veshka »

guret-veshka

Problemet e shfaqura në veshkë mund të jenë shumë të ndërlikuara sa që mund të kërkojnë edhe ndërhyrjen kirurgjikale, apo edhe transplantin e saj. Edhe…

28 Oct 2011 / No Comment / Read More »
Agjërimi Ramazan.

Agjërimi dhe devotshmëria

Allahu xh.sh. në Kuran thotë: “O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim ashtu sikurse qe obligim edhe për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëhuni të devotshëm. (Bekare, 183) Agjërimi synon…

15 Jun 2014 / Read More »
Fikh Uji i papastër

Uji i papastër

Uji i ndyrë llogaritet uji që ka ndryshuar erën, shijen ose ngjyrën me diçka të papastër. Dispozita sheriatike e këtij uji është se nuk lejohet ta përdorim për të larguar xhynybllëkun ose për abdes. Nëse uji…

4 Dec 2011 / Read More »
Tema 0,1020,326434,00.jpg

VLERA E MUAJIT MUHARREM DHE DITËS SË ASHURES

Historia e këtij muaji dhe kësaj dite   Allahu xh.sh. e veçoi muajin Muharem me disa veçori, pasi është edhe muaji i parë i vitit hixhrij, në kalendarin të cilin e caktoi halifja i dytë Umeri…

2 Dec 2011 / Read More »
Artikuj - Vetmia copy.jpg

VERBERIMI SHPIRTEROR

“A nuk udhëtuan ata nëpër tokë qё të kenë zemra me të cilat do të kuptojnë dhe veshë me të cilët do të dëgjojnë? Nё të vërtetё, sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në kraharorë. ”…

9 Oct 2013 / Read More »
Histori islame beteja

Beteja e Hunejnit

Pasi u çlirua Meka, u mblodh paria e fiseve Kajs dhe Ajlan, për t’u këshilluar midis tyre. Më të parë që e donin këshillimin ishin fiset Heuazin dhe Thekif. Pas këshillimeve që bënë, thanë: “Muhamedi mbaroi…

12 Jul 2011 / Read More »
Ekonomia Islame 403794_222532854503432_1168136879_n

Buka dhe Falenderimi

Si domosdoshmëri e ligjeve në këtë botë, njeriu është i detyruar të ushqehet që të vazhdojë jetën dhe qenien e tij. Edhe nëse ndryshon cilësia e ushqimit sipas statusit social apo gjendjes ekonomike të njeriut, ushqimi…

15 Jun 2014 / Read More »
Dijetarët dhe Mendimtarët _Allah_is_Near__by_evilgal

Mënyra e zgjedhjes së Ebu Bekrit, radiallahu anhu për halif.

Shejhul Islam Ibn Tejmije, (Allahu e mëshirofte), ka thënë: ”Në përfundim, është e qartë se përmes thënieve dhe veprimeve të tij, i Dërguari alejhi selam, tregoi në shumë raste se sahabët duhej ta zgjidhnin Ebu Bekrin…

17 Feb 2011 / Read More »
Tregime mbreti-300x184

Rrëfimi i një mbreti

Shkoi një poet tek mbreti dhe recitoi një poezi, në të cilën e lëvdonte mbretin. Mbreti: Të lumtë! Kërko çka të duash? A më jep çka të dua?-pyeti njeriu. Mbreti: Po  Dua te me japësh dinar…

6 Jul 2013 / Read More »

Video

Faqe të dobishme

Radio Feja-Islame 24/7

listen with Window Media Player
listen with Winamp

listen with RealPalyer

Radio-Feja-Islame në Facebook

Revista Islame

Log in | Dizajnuar nga: Feja-Islame © 2013